відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

реалізації продукції.товарів (робіт. послуг)

  • мається на увазі дата відвантаження (передачі) продукції, товарів (підписання документів про виконані роботи, надані послуги)


Супермножина:

Споріднені вершини: