відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

видачі охоронного документа

  • дата внесення об'єкта промислової власності, на який видається охоронний документ (патент, свідоцтво), до відповідного реєстру Установи. Співпадає з датою реєстрації


Супермножина:

Споріднені вершини: