відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

у використанні

  • вартість, яка розраховується виходячи із сучаснихумов використання об'єкта оцінки і може не відповідати його найбільш ефективному використанню


Супермножина:

Споріднені вершини: