відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

ринкова

  • "вартість можливого відчуження об'єкта оцінки на ринку подібного майна на дату оцінки за угодою, укладеною між покупцем і продавцем, після проведення відповідного маркетингу за умови, що кожна зі сторін діяла із знанням справи, виважено і без примусу. Ринкова вартість визначається у разі, коли у нормативно-правових актах з оцінки майна, договорі на проведення оцінки або ухвалі суду не зазначається вид вартості, який повинен бути визначений. Використання ринкової вартості можливе у разі відповідності умов угоди змісту поняття ринкової вартості. При визначенні ринкової вартості враховується найбільш ефективне використання об'єкта оцінки. За наявності необхідної інформації визначення ринкової вартості можливе із застосуванням усіх методичних підходів. Ринкова вартість, як база оцінки, використовується за наявності таких умов: • ринкова вартість є розрахунковою, а не визначеною наперед, або фактичною ціною продажу; • продаж має відбутися на відкритому, конкурентному ринку на дату оцінки; • угода, що укладається між продавцем і покупцем, має всі ознаки чесної угоди; • відсутні нетипові умови фінансування; • термін реалізації об'єкта має бути розумним щодо подовженості. У разі невідповідності умов угоди щодо проведення експертної оцінки хоча б одній із тих, що передбачають для визначення ринкової вартості, або тоді, коли у нормативно-правових актах, договорі чи ухвалі суду зазначається вид вартості, при експертній оцінці можуть застосовуватися неринкові види вартості; "


Супермножина:

Споріднені вершини: