відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

піонерний

  • винахід, що не має аналогів у світі і який відкриває нову галузь техніки, новий напрям у промисловому виробництві, медицині, обороні чи іншій галузі або який створює нові види цінних матеріалів, машин, виробів, лікарських засобів тощо. У формулі такого винаходу не наводять обмежувальної частини і вона має наступний вигляд: «(назва винаходу), який характеризується тим, що ...»

Споріднені вершини: