відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

прийняття рішення про виділення відомостей як комерційної таємниці

  • "для того, щоб прийняти рішення про включення тих чи інших даних про діяльність підприємства до переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю, доцільно визначити можливі негативні наслідки в разі їх розголошення. До них відносяться: • розрив ділових відносин із партнерами підприємства; • зрив переговорів, втрата можливості укладання вигідного контракту; • зниження рівня співпраці з діловими партнерами; • невиконання договірних зобов'язань; • необхідність проведення додаткових ринкових досліджень; • відмова від рішень, які стали неефективними внаслідок розголошення інформації, і необхідність прийняття додаткових заходів, пов'язаних із фінансовими витратами; • використання конкурентами отриманих відомостей для підвищення ефективності економічного суперництва; • втрата можливості патентування та продажу ліцензій; • скорочення витрат конкурентів на проведення НДДКР, вдосконалення технологій; • зниження цін на продукцію та обсягів продажу; • нанесення шкоди авторитету фірми; • зниження рівня економічної безпеки; • випереджаюче виведення аналогічного товару на ринок конкурентом; • погіршення умов отримання кредитів; • поява труднощів у постачанні, придбанні обладнання; • звільнення провідних фахівців підприємства."

Споріднені вершини: