відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

об'єкта розробки

  • під винахідницьким рівнем об'єкта розробки (програми, проекту) мається на увазі його насиченість винаходами, що мають наукову, технічну, економічну та соціальну цінність

Споріднені вершини: