відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

лімітна або розрахункова (теоретична)

  • використовується при складанні бізнес-плану на створення нової продукції, при виборі варіанту на впровадження у виробництво найбільш перспективної нової продукції, при проведенні вартісної оцінки об'єкта права інтелектуальної власності, при укладанні ліцензійного договору, договору про розмір винагороди автору тощо


Супермножина:

Споріднені вершини: