відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

за використання об'єктів авторського права і суміжних прав

  • сума, що підлягає сплаті власнику майнових прав (автору або іншій особі) за об'єктів авторського використання його твору, виконання твору, фонограми, відеограми, радіо- і права і суміжних телепередачі. Платежі, що виплачуються особами, які використовують твори прав авторів, виконання творів, фонограми, відеограми, радіо- і телепередачі, на користь авторів, виконавців, виробників фонограм, відеограм, організацій радіо- і телемовлення й інших зацікавлених правовласників, такою мірою, в якій їх права охороняються відносно відповідного використання. Винагорода може складатися з одноразового платежу, так звана «повна компенсація», або «одноразова винагорода» за певні види використання. За видання творів, ілюстративний матеріал у виданнях, за матеріали, передані по телебаченню й радіо, публікації в газетах і журналах, написання літе-ратурних сценаріїв для фільмів, створення (відтворення) скульптурних творів, за виконання замовлень на створення драматичних, музичних, музично- драматичних і літературних творів, створення творів станкового живопису й графіки, плакатів, творів декоративного мистецтва та інші види творчих робіт автор має право на винагороду, розмір, спосіб і порядок виплати якої визначаються в авторському договорі. Мінімальні ставки авторської винагороди встановлюються Кабінетом Міністрів України


Супермножина:

Споріднені вершини: