відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

діючого підприємства (вартість бізнесу)

  • включає в себе оцінку функціонуючого підприємства й окремих його складових частин без урахування можливості реалізації на ринку і є балансовою вартістю усіх матеріальних і нематеріальних активів підприємства за вирахуванням усіх пасивів


Супермножина:

Споріднені вершини: