відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

балансова

  • різниця між первісною вартістю основних засобів і сумою нарахованого зносу


Супермножина:

Споріднені вершини: