відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Відповідний сектор(група)населення

  • "сектор населення, до якого входять особи, для яких застосовується знак для (група) населення товарів і послуг, а саме: • фактичні і/або потенційні споживачі даного виду товарів і/або послуг; • особи, що зайняті в сфері розповсюдження даного виду товарів і /або послуг; • суб'єкти господарювання, що мають відношення до даного виду товарів і/або послуг. Разом із тим, у рекомендаціях Всесвітньої організації інтелектуальної власності немає обмежень щодо визначення поняття «сектор населення». У випадку, коли знак для товарів і послуг визнається добре відомим по відношенню до одного відповідного сектора (групи) населення, то такий знак вважається добре відомим"


Супермножина:

Споріднені вершини: