відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Виключне право

  • "виключне право на використання об'єкта інтелектуальної власності охоплює всі майнові права творця цього об'єкта у виробничій і торговельний сферах діяльності людини. • У виробничій сфері — виключне право на виготовлення продукції, що містить такий об'єкт. • У торговельній сфері — виключне право на введення продукції на цей об'єкт у комерційний оборот. Виключне право обмежується встановленим строком. На географічні зазначення виключні права не виникають. Див. також Використання об'єктів інтелектуальної власності (вільне); Майнові права інтелектуальної власності"


Супермножина:

Споріднені вершини: