відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Відчуження патенту(примусове)

  • "викуп патенту державою в порядку і на умовах, визначених національним законодавством. Відчуження патенту не являється формою вилучення рухомого майна, адже при відчуженні патенту власник отримує відповідну винагороду. Відчуження патенту застосовується у випадках, коли не вдається прийти до згоди відносно безперешкодного використання соціально-значимого винаходу (корисної моделі) в необхідних масштабах. Див. також Вартість [ліквідаційна (вартість при вимушеному продажу)]; Ліцензія [примусова (обов'язкова)]"


Супермножина:

Споріднені вершини: