відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Відтворювати в пресі

  • термін, що використовується стосовно усного твору, доведення якого до загального відома здійснюється шляхом опублікування в газеті, або стосовно відтворення певних видів статей, вже опублікованих у газетах або періодичних виданнях


Супермножина:

Споріднені вершини: