відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Відповідальність порушників права інтелектуальної власності

  • "відповідальність за порушення права інтелектуальної власності у вигляді відшкодування шкоди, завданої суб'єктові відповідного права, може наставати лише за одночасної наявності таких умов: • факту протиправної поведінки відповідача (зокрема, недодержання умов авторського, ліцензійного договорів, використання об'єкта права інтелектуальної власності без дозволу правовласника); • шкоди, завданої суб'єктові права інтелектуальної власності; • причинно -наслідкового зв'язку між протиправною поведінкою особи та завданою шкодою; • вини особи, яка заподіяла шкоду. Доведення наявності перших трьох умов покладається на позивача. При цьому судом застосовується презумпція вини особи, яка завдала шкоду: така особа вважається винною, поки не буде доведено інше. Відсутність вини порушника не звільняє його від обов'язку припинити порушення права інтелектуальної власності, і так само не виключає застосування щодо нього заходів, спрямованих на захист таких прав. Зокрема, опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та змісту судового рішення щодо такого порушення, припинення дій, що порушують право інтелектуальної власності, здійснюються незалежно від вини порушника. Втім, наведене правило підлягає застосуванню лише до тих способів захисту прав, які не належать до заходів відповідальності. Відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності (у вигляді відшкодування збитків, шкоди, сплати компенсації) настає лише за наявності вини. До правопорушників можуть бути застосовані такі санкції: • заборона подальшого безперервного використання об'єктів інтелектуальної власності в господарському обороті в будь-якій формі та/або здійснення дій, які здатні призвести до такого правопорушення; • відшкодування власникові прав понесеного збитку. Часто відшкодування збитків має на меті компенсації потерпілому не тільки нанесеного збитку (витрат з виявлення правопорушення, ведення судового процесу тощо), а й упущеної вигоди (в результаті скорочення збуту товарів, зниження цін тощо); • накладення штрафу за невиконання законного судового рішення, здійснення актів недобросовісної конкуренції і т. д.; • публікація судового рішення для загального відома в газетах і журналах за рахунок правопорушника. За клопотанням позивача суд має право, навіть до розгляду справи, накласти арешт на конкретні вироби, що порушують право інтелектуальної власності та знаходяться на складах, митницях, портах та ін., як превентивний, запобіжний захід проти продажу товарів і забезпечувальний захід щодо позову. Див. також Порушення права інтелектуальної власності "


Супермножина:

Споріднені вершини: