відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Відомості. які підтверджують можливість здійснення винаходу (корисної моделі)

  • можливість здійснення винаходу (корисної моделі), суть якого характеризують із використанням ознаки, яку подано загальним поняттям, зокрема, на рівні функціонального узагальнення, підтверджують або описом засобу для реалізації цієї ознаки безпосередньо в матеріалах заявки, або посиланням на відомість такого засобу чи методів його одержання. Якщо для характеристики винаходу (корисної моделі) використовують виражені у вигляді інтервалу значень кількісні ознаки, то у прикладах здійснення винаходу (корисної моделі) мають бути наведені відомості, що підтверджують можливість одержання технічного результату в межах зазначеного інтервалу


Супермножина:

Споріднені вершини: