відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Відомість твору

  • твори науки, літератури та мистецтва або цитати і персонажі з них, можуть бути визнані відомими в Україні, якщо вони доведені до загального відома (добре знані) необмеженій кількості осіб у різних місцевостях України та є доступними для них, і які стійко асоціюються з авторами, що їх створили. Підтвердженням відомості творів науки, літератури і мистецтва або цитат і персонажівз них, творів мистецтва та їхфрагментів є, зокрема, оприлюднення інформації про них шляхом опублікування, публічного виконання, публічного показу, публічного сповіщення, публічної демонстрації, публічного відтворення за допомогою будь-яких засобів. Наприклад, такими засобами можуть бути друковані (газети, журнали, видання з визначеним тиражем) та аудіовізуальні (радіомовлення, телебачення, кіно-, звуко-, відеозапис) засоби масової інформації, засоби інформації довідково-енциклопедичного характеру (енциклопедії, словники, довідники, каталоги)


Супермножина:

Споріднені вершини: