відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Відновлення стану.існуючого допорушення прав

  • спосіб захисту прав, який застосовується в тих випадках, коли порушені авторські або суміжні права, в результаті правопорушення не припиняють свого існування і можуть бути реально відновлені шляхом усунення наслідків правопорушення. Так, автор, який виявив, що під час підготовки його твору до опублікування до нього внесені непогоджені з ним зміни, може вимагати відновлення твору в його первинному вигляді. В тих випадках, коли твір уже оприлюднено і він став відомим невизначеному колу осіб, відновити порушені авторські права практично неможливо. Для захисту своїх порушених інтересів і часткового відновлення прав автор може вимагати публікації відомостей про допущене порушення. Відновлення порушених прав автора може бути досягнуто й іншими способами, що задовольняють інтереси потерпілого. Див. також Захист прав інтелектуальної власності [авторського права і суміжних прав]


Супермножина:

Споріднені вершини: