відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Відкриття (наукове)

  • "є встановлення невідомих раніше, але об'єктивно існуючих закономірностей, властивостей і явищ матеріального світу, які вносять докорінні зміни у рівень наукового пізнання. Підтвердженням внесення відкриттям докорінних змін у рівень пізнання може бути, зокрема, таке: • відкриття є основою для нових напрямків у розвитку науки і техніки та створення принципово нових технічних рішень; • відкриття принципово змінює раніше відомі теоретичні уявлення; • відкриття пояснює такі наукові факти й експериментальні дані, які не знаходили раніше свого наукового пояснення"

Споріднені вершини: