відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Відеограма

  • "відеозапис належної художньої та технічної якості зображень будь-якого виконання або інших зображень, їх відображень, зі звуком чи без нього, крім запису зображень, які передбачено виключно для використання в аудіовізуальному творі. Відеограма є вихідним матеріалом для виготовлення ЇЇ примірників (копій). Див. також Використання об'єктів інтелектуальної власності [фонограми,відеограми, опубліковані з комерційною метою]; Випуск в обіг примірників аудіовізуальних творів, відеограм, фонограм; Виробник [відеограми]; Вичерпання прав (повторне використання) [виробника фонограми, відеограми]; Відтворення [фонограми, відеограми]; Контрафактна продукція [контрафактний примірник твору, фонограми, відеограми]; Майнові права інтелектуальної власності [виробника фонограми, відеограми]; Маркування продукції (товару, виробу) [відеограми]; Ознаки контрафактних примірників творів, фонограм і відеограм; Примірник [відеограми]; Публічна демонстрація (показ) [аудіовізуального твору, відеограми]; Розповсюдження [примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, баз даних]"


Супермножина:

Споріднені вершини: