відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Виявлення ознак винаходу (корисної моделі)

  • виявлення зі всього набору ознак, якими можна охарактеризувати об'єкт винаходу (корисної моделі) його суттєвих ознак, є не простою задачею. По суті питання полягає в тому, щоб із декількох можливих варіантів об'єкта був обраний той, ознаки якого забезпечували б йому широкий обсяг прав і були достатніми для його ідентифікації у разі використання винаходу (корисної моделі) порушником прав патентовласника. Правильний вибір взаємозв'язку «суттєві ознаки — технічний результат» має вирішальне значення для захисту винаходу, оскільки технічний результат є одним із критеріїв при встановленні відповідності заявленого винаходу умові патентоспроможності «винахідницький рівень». Див. також Об'єкт загального здобутку у винаході.


Супермножина:

Споріднені вершини: