відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Виявлення ноу-хау

  • "існують загальні рекомендації з виявлення деяких видів ноу-хау: • у пристрої: - оптимальний варіант виготовлення; - особливості технології виготовлення; - особливості використовуваних у конструкції матеріалів; - дані про продукцію, для отримання якої призначено пристрій; - умови експлуатації пристрою (довколишнє середовище, вплив вібрації, шуму, режимів і т. ін.); - взаємозалежність розмірів, форми; - кваліфікація обслуговуючого персоналу; - одна з несуттєвих ознак; • у способі: - умови відтворення способу; - параметри і якість вихідних продуктів (вологість, особливість хімічного складу); - фізичний стан (гранули, дрібний помол, пісок, порошок, в'язкість і т.п.); - взаємозалежність технологічних параметрів (температури від вологості, температури від швидкості процесів тощо); - одна або кілька несуттєвих ознак. З поняттям ноу-хау виникають певні труднощі під час патентування нових розробок, в яких виявлено ноу-хау. Законодавства всіх країн вимагають повного розкриття всієї сукупності суттєвих ознак. Але заявники у всіх країнах прагнуть так викласти цю сукупність, щоб з одного боку задовольнити всі вимоги патентної експертизи, а з іншого — якомога більше приховати її. Тому грамотне виявлення ноу-хау вважається мистецтвом "


Супермножина:

Споріднені вершини: