відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Введення в оману

  • "дії з метою створення неправильного уявлення про товари та послуги конкурента. Введення в оману може виникнути в результаті реклами чи стимулювання збуту та може, зокрема, відбуватися відносно: • товарів та послуг, маркованих знаком схожим до ступеня змішування зі знаком іншого виробника на такі ж чи однорідні товари та послуги; • географічного походження товарів; • способу виготовлення товарів; • придатності товару чи послуги для конкретного використання; • якості або кількості чи інших характеристик товарів і послуг; • умов, на яких товари та послуги пропонуються чи надаються. Див. також Використання об'єктів інтелектуальної власності (неправомірне) [знака для товарів і послуг]; Інформація [поширення інформації, що вводить в оману]; Оманливі позначення або такі, що можуть ввести в оману; Оманливі елементи позначення або такі, що можуть ввести в оману"


Супермножина:

Споріднені вершини: