відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Вихідні вимоги розробки

  • документ замовника на розробку продукції, на основі якого розробник проводить необхідні науково-дослідні, дослідно-конструкторські та технологічні роботи, включаючи патентні дослідження, функціонально-вартісний аналіз, моделювання, художнє конструювання та інші методи створення продукції


Супермножина:

Споріднені вершини: