відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Виробничий процес

  • сукупність взаємозв'язаних дій людей, засобів праці та природи, потрібних для виготовлення продукції. Головною складовою виробничого процесу є технологічний процес. Докладніше див. Технологічний процес


Супермножина:

Споріднені вершини: