відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Виробнича кооперація

  • найбільш поширений вид виробничо-технічних зв'язків між юридичними незакооперація лежними національними або закордонними фірмами та компаніями. За договором про виробничу кооперацію партнери створюють спільне виробництво. При цьому в рамках загальної виробничої програми і єдиної технології кожен учасник спеціалізується або на виготовленні окремих компонентів продукції, або обмеженої кількості готових виробів, а іншу частину компонентів або виробів може отримувати від партнера. Основою такої кооперації, зазвичай, є або передова технологія одного з партнерів, що охороняється патентами і містить ноу-хау, або сучасна технологія, яка купується у третіх фірм. Враховуючи це, створенню виробничої кооперації нерідко передує підписання ліцензійних договорів на придбання прав на об'єкти інтелектуальної власності в одного з партнерів кооперації або у інших власників нововведення


Супермножина:

Споріднені вершини: