відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Виріб

  • "одиниця продукції, вироблена промисловим способом або вручну, кількість якої обчислюють у штуках (екземплярах), включаючи, серед іншого, складові частини, призначені для того, щоб бути зібраними у складний виріб; упакування; оформлення; графічні символи та типографські шрифти тощо. Див. також Зовнішній вигляд виробу; Комплект (набір) виробів; Комплектуючі вироби; Копія [зовнішнього вигляду виробу]; Креслення [виробу]; Маркування продукції (товару, виробу); Народні художні промисли [унікальний виріб народного художнього промислу]; Ознаки зовнішнього вигляду виробу (промислового зразка); Ставки роялті [за номенклатурою виробів]; Технологічність виробу; Форма виробу"

Споріднені вершини: