відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Випередження винаходу (корисної моделі)

  • "наявність обставин, які спростовують новизну передбачуваного винаходу (корисної моделі), наприклад, публікації його сутності, відкрите використання, відкрита демонстрація тощо, які передують подачі заявочних матері- алів на отримання патенту"


Супермножина:

Споріднені вершини: