відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Винахідницький рівень

  • "умова патентоздатності, яка для фахівців не випливає з рівня техніки (до корисних моделей умова винахідницького рівня не застосовується). Це критерій, за допомогою якого патентоздатна розробка виділяється з-поміж звичайних інженерних розробок, до яких не ставиться подібна вимога. Відповідність заявленого винаходу умові «винахідницький рівень» означає, що даний винахід є творчим втіленням ідеї і становить перехід на новий технологічний рівень. Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не випливає з рівня техніки. У законодавстві зміст поняття «фахівець» не звужується до поняття «фахівець у даній галузі техніки». Тому при дослідженні винахідницького рівня заявленого винаходу можуть бути залучені загальнодоступні до дати пріоритету знання, які відносяться до будь-яких галузей науки і техніки. Таким чином, визначення умови «винахідницький рівень» через поняття «фахівець» може означати: при перевірці відповідності заявленого винаходу даній умові, відомості, об'єктивно відомі з рівня техніки, до якої б галузі знань вони не відносились, оцінюються фахівцем, тобто особою, що їх зрозуміє. При проведенні науково-технічної (патентної) експертизи таким фахівцем є експерт Установи. При складанні заявки на винахід — це сам автор розробки, часто разом із патентознавцем. При проведенні судової експертизи таким фахівцем є судовий експерт, або особа, яка у встановленому порядку залучена до проведення експертного дослідження в якості фахівця з певної галузі знань. Вихідною базою для визначення винахідницького рівня винаходу є рівень техніки на дату пріоритету заявки. Проте, на відміну від новизни, при перевірці винахідницького рівня до уваги не беруться відомості, що не стали загальнодоступними до дати пріоритету заявленого винаходу, тобто у рівень техніки не включаються більш ранні заявки, відомості про які не опубліковані до вказаної дати. Див. також Визначення винахідницького рівня; Очевидні рішення; Оцінка винахідницького рівня;"


Супермножина:


Субмножина:

Споріднені вершини: