відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Винахідник

  • фізична особа, творчою працею якої створено винахід. Видатний учений А. Ейнштейн, виступаючи у ролі патентного експерта, дав таке визначення: «Винахідником я вважаю людину, яка знайшла нову комбінацію вже відомого обладнання для найбільш активного економічного задоволення людських потреб... Винайти — це означає збільшити чисельник наступного дробу: вироблені товари / витрачена праця»


Супермножина:

Споріднені вершини: