відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Винахід (корисна модель)

  • "результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології, що відповідає умовам (критеріям) патентоспроможності. Це ідея, що є логічним результатом поєднання розуміння потреб і накопичення знань, яка робить можливим практичне вирішення конкретної задачі певної галузі. Основні відмінності між корисними моделями та винаходами полягають у наступному: • для винаходу необхідними умовами патентоспроможності є: новизна, винахідницький рівень і придатність для промислового використання; • вимоги для придбання корисної моделі менш жорсткі, ніж для винаходу (не вимагається умова винахідницького рівня). На практиці охорона корисних моделей часто вимагається для інновацій дещо інкрементального характеру, які не відповідають критеріям патентоспроможності; • строк охорони корисних моделей коротший і складає — 10 років, строк охорони винаходів — 20. Після закінчення цього терміну винахід (корисна модель) переходить до загальногромадського вжитку; • процес реєстрації корисної моделі більш простий і швидкий. Охорона корисних моделей має на меті надання середньому і малому підприємництву, як і окремим дослідникам, механізму швидкого та дешевого захисту їх розробок. Див. також Аналог [винаходу (корисної моделі)]; Анотація [винаходу (корисної моделі)]; Варіанти винаходу (корисної моделі); Визначення винахідницького рівня; Визначення об'єкта винаходу (корисної моделі); Використання об'єктів інтелектуальної власності [винаходу (корисної моделі)], [відкритвикористання винаходу (корисної моделі), промислового зразка]; Використання об'єктів інтелектуальної власності (вільне) [винаходу, корисної моделі, промислового зразка]; Використання об'єктів інтелектуальної власності (неправомірне) [винаходу (корисної моделі)]; Винагорода [автору винаходу, корисної моделі, промислового зразка]; Винахідницька активність; Винахідницький рівень; Випередження винаходу (корисної моделі); Виявлення ознак винаходу (корисної моделі); Виявлення охороноздатних технічних рішень; Відомості, які підтверджують можливість здійснення винаходу (корисної моделі); Властивість [технічні властивості]; Гарантії для працівників (авторів винаходів, корисних моделей, промислових зразків, рацпропозицій); Група винаходів (корисних моделей); Експертиза винаходів (види); Єдиний винахідницький задум; Єдність; Життєвий цикл об'єкта [винаходу (корисної моделі)]; Збори за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності [на винахід і корисну модель]; Значимість винаходу; Комерційна цінність [винаходу]; Креслення [винаходу (корисної моделі)]; Майнові права інтелектуальної власності [патентовласника]; Назва [винаходу (корисної моделі)]; Недоліки (помилки) в матеріалах заявки на винахід (корисну модель); Незмінністьсутності винаходу (корисної моделі); Неочевидність винаходу; Новизна [винаходу (корисної моделі)]; Об'єкт загального здобутку у винаході; Об'єкти, що можуть набути правової охорони [винаходу (корисної моделі)]; Об'єкти, яким не надається правова охорона [як винахід (корисна модель)]; Об'єкти судової експертизи [пов'язані з винаходами (корисними моделями)]; Обсяг використання винаходу (корисної моделі); Обсяг правової охорони об'єкта інтелектуальної власності [винаходу (корисної моделі)]; Ознаки винаходу (корисної моделі); Ознаки винаходу (корисної моделі), що характеризують обсяг прав; Ознаки винаходу (корисної моделі), що характеризують технічну суть; Опис до заявки на винахід; Охорона інтелектуальної власності в іноземних державах [винаходів]; Оцінка значущості винаходу; Оцінка винахідницького рівня; Попереджувальне маркування об'єктів інтелектуальної власності [для винаходів]; Порівняльний аналіз об'єкта промислової власності та об'єкта господарської діяльності [винаходу, захищеного іноземним патентом]; Припинення права на об'єкт інтелектуальної власності [патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок]; Пріоритет; Промислова придатність (застосовність) [винаходу (корисної моделі)]; Прототип винаходу (корисної моделі); Реферат [винаходу (корисної моделі)]; Рівень техніки; Розкриття суті винаходу (корисної моделі); Склад заявки [на винахід (корисну модель)], [на винахід (корисну модель), що становить державну таємницю]; Складання формули винаходу (корисної моделі); Спори, що розв'язуються у судовому порядку [щодо винаходу (корисної моделі), промислового зразка]; Строк чинності (охорони) майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності [патенту на винахід], [патенту на корисну модель], [патенту на секретний винахід (корисну модель)]; Структура формули винаходу (корисної моделі); Суб'єкт права [винаходу, корисної моделі, промислового зразка]; Суть [винаходу (корисної моделі); Технічний результат для винаходу (корисної моделі); Форма виконання винаходу (корисної моделі); Формула винаходу (корисної моделі); "

Споріднені вершини: