відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Винагорода

  • матеріальне заохочення авторів (зазвичай платіж у грошовій формі) за створені ними об'єкти інтелектуальної власності у випадках, передбачених законодавством стосовно охорони їх прав щодо відповідного використання

Споріднені вершини: