відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Вимірювання

  • "визначення числового значення певної величини за допомогою одиниці виміру. Вимірювання передбачає наявність таких основних елементів: • об'єкта вимірювання; • еталона; • вимірювальних приладів; • методу вимірювання"


Супермножина:

Споріднені вершини: