відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Вилучення (вибирання) з першоджерел

  • виявлення повідомлень, необхідних відомостей, фактів, даних, частин тексту, систематизований вибірковий виклад їх і запис у вигляді окремого тексту. Відомості з необхідними коментарями і оцінками викладаються у вигляді фактографічної інформації з використанням таблиць, діаграм, графіків тощо


Супермножина:

Споріднені вершини: