відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Використання об'єктів інтелектуальної власності

  • "введення в цивільний обіг продукту (передача його замовнику, продаж ліцензій, передача прав на об'єкт інтелектуальної власності, продаж у вигляді товарної продукції, введення в експлуатацію у внутрішньовиробничому процесі та т. ін.), виготовленого із застосуванням об'єкта інтелектуальної власності. Див. також Використання об'єкта інтелектуальної власності (добросовісне); Використання об'єктів інтелектуальної власності (вільне); Використання об'єктів інтелектуальної власності (неправомірне); Вичерпання прав (повторне використання); Дата [першого використання топографії інтегральної мікросхеми]; Залишковий строк використання об'єкта інтелектуальної власності; Комерційна таємниця [неправомірне використання комерційної таємниці]-, Критерії ефективності використання об'єктів промислової власності (як технічних систем); Метода контролю використання творів в Інтернеті; Обсяг використання винаходу (корисної моделі); Переробка і переклад як форми використання твору; Прибуток [від використання об'єктів інтелектуальної власності]; Розміри відрахувань за використання творів літератури і мистецтва; Строк корисного використання об'єкта інтелектуальної власності "


Супермножина:


Субмножина:

Споріднені вершини: