відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

альтернативний

  • "суворо роздільне судження, яке вказує на можливість існування будь-якого з перерахованих у ньому фактів, що взаємовиключають один одного. Такий висновок припустимий, коли названі всі без винятку альтернативи. При цьому визнання істинності одного з суджень приводить до виключення (визнання хибними) інших. Оцінка та вибір альтернатив здійснюється органом (особою), які призначили експертизу. Питання про правильність вибору єдино можливої альтернативи, яка відображає істину, вирішується за дотриманням наступних умов: • мають бути перераховані всі без виключення можливі альтернативи; • альтернативи мають виключати одна одну. При виконанні вказаних умов, можливо зробити висновок: - від хибності всіх альтернатив крім однієї, до істинності цієї останньої; - від істинності однієї альтернативи до хибності всіх інших"

Споріднені вершини: