відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

відеограми

  • фізична або юридична особа (чи кілька зазначених осіб), яка, як суб'єкт творчої діяльності, з власної ініціативи здійснила записування будь-якого виконання або інших рухомих зображень зі звуком чи без нього, їх відображень і несе відповідальність за вироблення відеограми


Супермножина:

Споріднені вершини: