відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Виклад

  • процес послідовної передачі в усному або письмовому вигляді будь-якої думки, міркування тощо. Викладом часто називають також і сам результат цього процесу, тобто усне або письмове повідомлення


Супермножина:

Споріднені вершини: