відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Визначення об'єкта винаходу (корисної моделі)

  • "під визначенням об'єкта винаходу (корисної моделі) мається на увазі: • по-перше, виявлення об'єктів, яким надається правова охорона; • по-друге, виявлення ознак винаходу (корисної моделі), що забезпечують йому широкий обсяг прав і достатніх для реалізації винаходу (корисної моделі)"

Споріднені вершини: