відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Визначення винахідницького рівня

  • "для визначення винахідницького рівня може бути застосований « негативний » тест, який увібрав у себе світовий досвід використання оцінки критерію, «що відповідає» за творчий рівень винаходу. Застосування цього тесту обмежено ситуаціями, характеристика яких міститься у їх формулюванні. • Доповнення відомого засобу будь-якою відомою частиною (ми), яка (які) додається (додаються)до нього за відомими правилами, для досягнення технічного результату щодо якого встановлено вплив саме таких доповнень. : • Заміна будь-якої частини (частин) відомого засобу іншою відомою частиною (ми) для досягнення технічного результату щодо якого встановлено вплив саме такої заміни. • Вилучення будь-якого засобу (елемента, дії) з одночасним вилученням обумовленої його наявністю функції і досягненням звичайного для такого вилучення технічного результату (спрощення, зменшення маси, габаритів, матеріалоємності, підвищення надійності, скорочення тривалості процесу тощо). • Збільшення кількості однотипних елементів чи дій для посилення технічного результату, який обумовлений наявністю в засобі саме таких елементів чи дій. • Виконання відомого засобу або його частини (частин) з відомого матеріалу для досягнення технічного результату, який обумовлений відомими властивостями цього матеріалу. • Створення засобу, що складається з відомих частин, вибір яких і зв'язок між якими здійснені за відомими правилами, рекомендаціями, і технічний результат, якого при цьому досягають, обумовлений лише відомими властивостями зазначених частин і зв'язків між ними. • Використання відомих речовин, штаму мікроорганізму за новим призначенням, якщо нове призначення обумовлено його відомими властивостями, структурою, виконанням і відомо, що саме такі властивості, структура, виконання потрібні для реалізації зазначеного призначення. Негативний тест дає змогу однозначно зробити висновок про відсутність винахідницького рівня. Якщо одну з цих ситуацій можна характеризувати позитивно, то робиться висновок про те, що винахід не відповідає умові винахідницького рівня. Винахід не визнають як такий, що відповідає умові винахідницького рівня, якщо в його основу покладена заміна кількісної ознаки (ознак), показ таких ознаку взаємозв'язку або в заміні його виду, за умови, що факт впливу кожної з них на зазначений технічний результат відомий і нові значення цих ознак або їх взаємозв'язок могли бути одержані, виходачи з відомих залежностей, закономірностей. При дослідженні винахідницького рівня також необхідно врахувати правило, сформульоване згідно зі світовою практикою. Винахід не розглядають як такий, що не відповідає умові винахідницького рівня, через удавану простоту і розкриття в матеріалах заявки механізму досягнення зазначеного технічного результату, якщо таке розкриття стало відомим не з рівня техніки, а лише з матеріалів заявки. Відомість впливу відрізняльних ознак заявленого винаходу на технічний результат може бути підтверджена як одним, так і кількома джерелами інформації. При цьому допускається залучення аргументів, в основі яких лежать загальновідомі в конкретній галузі техніки знання. Якщо з рівня техніки виявлені рішення, які мають ознаки, що збігаються з відрізняльними ознаками досліджуваного винаходу, але щодо цих ознак технічний результат заявником не визначений, підтвердження відомості їх впливу на технічний результат не потрібно. Практично це означає, що у заявці на винахід заявник повинен був вказати на причинно-наслідкові зв'язки тієї чи іншої відрізняльної ознаки з технічним результатом, тобто визначити (і по можливості обґрунтувати) вплив ознаки на досягнення очікуваного технічного результату. В іншому випадку для висновку про те, що наявні відомості спростовують відповідність винаходу умові патентоздатності «винахідницький рівень», достатньо лише навести посилання на такі відомості, де використано рішення з такою ознакою, і не доводити відомість впливу її на будь-який результат"


Супермножина:

Споріднені вершини: