відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

ліцензійна

  • "при визначенні розміру винагороди насамперед береться до уваги прибуток, який буде отримано ліцензіатом, а сама ліцензійна винагорода становить, зазвичай, визначену частку передбачуваного прибутку. Прибуток, який одержує ліцензіат, залежить здебільшого від низки умов: • від техніко-економічної цінності об'єкта, переданого за ліцензією; • від умов, за якими продається об'єкт; • від обсягів очікуваного випуску продукції протягом терміну дії ліцензійної угоди; • від території (за згодою), на яку ліцензіар надає ліцензіатові право виготовлення, використання і продажу товару тощо"


Супермножина:

Споріднені вершини: