відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

за примірники.продані за підвищеною ціною

  • авторська винагорода оговорюється у формі відрахувань (роялті) за кожен проданий екземпляр або кожне використання твору з авансовим платежем за їх рахунок або без нього. Якщо винагорода авторові визначена у відсотках від відпускної ціни, а ціна підлягає підвищенню, авторові належить визначений відсоток від проданих примірників за підвищеною ціною


Супермножина:

Споріднені вершини: