відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

авторам технологій і особам.які здійснюють їх трансфер

  • "виплачується винагорода за продукцію (товари, що виготовляються, і послуги, що надаються з використанням нової технології): • продукцію масового виробництва; • продукцію індивідуального виробництва (спеціального призначення для обмеженого кола споживачів); • продукцію з унікальними ознаками та властивостями (товари, що виготовляються, та послуги, що надаються виходячи з нагальних потреб економіки або для невідкладного забезпечення безпеки держави та охорони життя і здоров'я людей; обсяги такої продукції обмежені, її споживачі визначені в установленому порядку, а освоєння технології потребує безпосередньої участі її автора (авторів). Мінімальні ставки винагороди встановлюються Кабінетом Міністрів України "


Супермножина:

Споріднені вершини: