відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

автору раціоналізаторської пропозиції

  • "автор має право на винагороду, якщо йому видане свідоцтво, що підтверджує визнання пропозиції раціоналізаторською, дату її подання і авторство на неї. Розмір винагороди визначається залежно від впливу раціоналізаторської пропозиції на прибуток підприємства чи на собівартість продукції, або іншої вигоди, отриманої підприємством. Розмір винагороди не може бути менше: • 10% прибутку, що одержує щорічно юридична особа від використання раціоналізаторської пропозиції; • 2% від частки собівартості продукції (робіт, послуг), що припадає на раціоналізаторську пропозицію, корисний ефект від якої не впливає на одержання прибутку. Див. також Діяльність підприємницька (комерційна)"


Супермножина:

Споріднені вершини: