відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

автору сорту рослин

  • автор має право на винагороду, якщо сорт створено у зв'язку з виконанням службових обов'язків або за дорученням роботодавця, і між автором і роботодавцем укладено письмовий договір, що передбачає передачу прав на одержання патенту роботодавця. Розмір винагороди визначається умовами договору між роботодавцем та автором


Супермножина:

Споріднені вершини: