відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

автору топографії інтегральної мікросхеми

  • автор має право на винагороду відповідно до економічної цінності топографії, у разі коли її створено у зв'язку з виконанням службових обов'язків або доручення роботодавця, і роботодавець використав своє право на реєстрацію топографії чи на збереження конфіденційної інформації. Винагорода авторові виплачується у розмірі та на умовах, що визначаються письмовою угодою між автором і роботодавцем


Супермножина:

Споріднені вершини: