відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Видатки майбутніх періодів

  • затрати, які здійснюються зараз, а відшкодовані будуть у майбутньому


Супермножина:

Споріднені вершини: