відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

перспективної віддачі

  • розрахункова величина надходжень, очікуваних від майбутнього використання об'єкта, що оцінюється, включаючи залишкову вартість його реалізації


Супермножина:

Споріднені вершини: