відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

об'єкта права інтелектуальної власності

  • "деяка вірогідна ціна, яка повинна бути досягнута за результатами угоди, тобто міра того, скільки покупець буде спроможний заплатити за даний об'єкт. Вона є загально визнаним еквівалентом цінності об'єкта оцінки, вираженою в грошовій формі (сумі грошей). Вартість і ціна майна та майнових прав рівні між собою тільки в умовах досконалого ринку; • об'єкта права інтелектуальної власності (первинна) — частина вартості дієздатного підприємства, що дорівнює сумі витрат на придбання, виготовлення і видатків на його доведення до стану, за якого він придатний для використання в запланованих цілях; • об'єкта права інтелектуальної власності (ринкова) — при визначенні ринкової вартості об'єкта права інтелектуальної власності слід враховувати: - нематеріальний, унікальний характер об'єкта права інтелектуальної власності; - поточне використання об'єкта права інтелектуальної власності; - можливі галузеві використання, найбільш ймовірні місткість ринку і частку ринку, витрати на виробництво і реалізацію продукції, що виробляється з використанням об'єкта інтелектуальної власності, обсяг інвестицій, що потребують для освоєння і використання об'єкта права інтелектуальної власності в тій чи іншій галузі; - ризики освоєння та використання об'єкта права інтелектуальної власності в різних галузях, в тому числі ризики недосягання технічних, економічних, експлуатаційних і екологічних характеристик, ризики недобросовісної конкуренції та інші; - стадії розробки і промислового освоєння об'єкта права інтелектуальної власності; - можливість і ступінь правового захисту; - обсяг прав, що передаються, та інших умов договорів про створення і використання об'єкта права інтелектуальної власності; - спосіб виплати винагороди за використання об'єкта права інтелектуальної власності та інші фактори; - обсяг прав, що передаються, та інших умов договорів про створення і використання об'єкта права інтелектуальної власності; - спосіб виплати винагороди за використання об'єкта права інтелектуальної власності та інші фактори;"


Супермножина:

Споріднені вершини: